Những câu hỏi thường gặp:

Tiêu chuẩn tốt nhất cho một thiết kế Logo

Keep it simple

“A great logo must be unique, with a clear and simple message. It should have personality, and create a reaction in the viewer. If you can’t say it in a simple way, it’s better not to say it.” – Ariel de Lisio, graphic designer, Negro Nouveau

Chúng ta có thể tạm dịch là:

“Một logo tuyệt vời phải độc đáo, với một thông điệp rõ ràng và đơn giản. Nó phải có hồn, và tạo ra một phản ứng trong người xem. Nếu bạn không thể nói nó một cách đơn giản, tốt hơn là không nên nói nó.”

Logo thiết kế tại Digipaint có đăng ký độc quyền được không?

Chúng tôi cam kết và bảo hành đăng ký độc quyền cho mọi thiết kế Logo của quý khách tại Digipaint. Và ngay tại Digipaint có hỗ trợ quý khách đăng ký độc quyền mọi Logo mà quý khách đặt hàng tại Digipaint. 

Số lượng màu sắc nên sử dụng cho một Logo

Số màu sắc thường được sử dụng tối đa thường là 3.